Bojanowska, A. (2013) „Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (9(58), s. 66–75. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1399 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).