Szostek, D. (2013) „Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (9(58), s. 537–548. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1384 (Udostępniono: 25 luty 2024).