Pawlewicz, A. i Szamrowski, P. (2013) „Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (9(58), s. 513–525. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1382 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).