Skowron, S. (2013) „Marketingowy wymiar zachowań przedsiębiorczych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw handlowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (9(58), s. 456–464. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1377 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).