Satoła, Łukasz (2013) „Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (9(58), s. 425–434. doi: 10.22630/PEFIM.2013.9.58.37.