Rogala, A. (2013) „Komunikacja marketingowa skierowana do wnętrza i na zewnątrz organizacji – wzajemne relacje”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (9(58), s. 394–404. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1371 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).