Adamczyk, G. (2013) „Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (10(59), s. 9–20. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1358 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).