Badzińska, E. (2013) „MEDIA CONVERGENCE AS A HALLMARK OF MODERN MARKETING COMMUNICATION”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (10(59), s. 32–44. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1347 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).