Bobola, A. (2013) „Prosument w opiniach polskich konsumentów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (10(59), s. 55–63. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1345 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).