Borkowski, B. i Krawiec, M. (2013) „Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (10(59), s. 64–78. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1344 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).