Brodzińska, K. (2013) „Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (10(59), s. 79–86. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1343 (Udostępniono: 15 kwiecień 2024).