Karpacz, J. . i Pisarska, A. . (2021) „Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (25 (74), s. 66–83. doi: 10.22630/PEFIM.2021.25.74.6.