Mikołajczak, P. (2014) „Finansowe zasilanie bieżącej działalności rolnictwa kredytem bankowym na tle zmian wybranych parametrów ekonomicznych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (11(60), s. 138–146. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1287 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).