Panchenko, M. i Parlińska, M. (2014) „PORTFOLIO RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT ACTIVITY OF BANKING SECTOR”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (11(60), s. 170–184. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1284 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).