Płonka, A., Satoła, Łukasz i Wojewodzic, T. (2014) „Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (11(60), s. 185–194. doi: 10.22630/PEFIM.2014.11.60.16.