Zabłocki, A. (2014) „Preferencje podatkowe w rolnictwie”., Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (11(60), s. 241–250. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1278 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).