Bak-Filipek, E. (2014) „Przemiany na rynku mięsa w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (12(61), s. 7–16. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1268 (Udostępniono: 24 marzec 2023).