Lemanowicz, M. i Szwacka-Mokrzycka, J. (2014) „INNOVATION ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (12(61), s. 110–121. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1258 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).