Burgiel, A., Sowa, I. i Zrałek, J. (2015) „VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (13(62), s. 18–29. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1246 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).