Zajkowska, M. (2015) „Marketing zrównoważony jako czynnik wzrostu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (14(63), s. 172–181. Dostępne na: https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1244 (Udostępniono: 25 luty 2024).