Wicki, L. (2015) „Regionalne zróżnicowanie realizacji działania «Modernizacja gospodarstw rolnych» w ramach PROW 2007-2013”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (14(63), s. 147–160. doi: 10.22630/PEFIM.2015.14.63.27.