Szromnik, A. (2016) „City placement - innowacyjny środek promocji miast”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (15(64), s. 161–169. doi: 10.22630/PEFIM.2016.15.64.15.