Satoła, Łukasz (2016) „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (15(64), s. 139–148. doi: 10.22630/PEFIM.2016.15.64.13.