Grębowiec, M. (2016) „Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu produktów mleczarskich na przykładzie rynku jogurtów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (15(64), s. 55–67. doi: 10.22630/PEFIM.2016.15.64.5.