Gołaś, Z. (2016) „Zróżnicowanie opóźnień płatniczych w przedsiębiorstwach sektora B2B krajów Europy Wschodniej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (15(64), s. 29–41. doi: 10.22630/PEFIM.2016.15.64.3.