Świrska, A. (2016) „Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego)”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (16(65), s. 88–99. doi: 10.22630/PEFIM.2016.16.65.8.