Stawicki, M. (2016) „Rozwój bazy hotelowej w Polsce przy wykorzystaniu funduszy europejskich”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (16(65), s. 70–78. doi: 10.22630/PEFIM.2016.16.65.6.