Oliński, M. i Szamrowski, P. (2016) „Potencjał dialogowy witryn internetowych organizacji pożytku publicznego - podejście relacyjne”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (16(65), s. 37–54. doi: 10.22630/PEFIM.2016.16.65.4.