Król, K. (2017) „Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (18(67), s. 58–72. doi: 10.22630/PEFIM.2017.18.67.23.