Lemanowicz, M. (2017) „Rola promocji w kreowaniu wizerunku regionu – instrumenty, narzędzia, trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (18(67), s. 86–101. doi: 10.22630/PEFIM.2017.18.67.25.