Wicki, L. (2017) „Poziom i zakres wsparcia upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ramach działań Agencji Rynku Rolnego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (18(67), s. 259–271. doi: 10.22630/PEFIM.2017.18.67.38.