Franc - Dąbrowska, J., Porada - Rochoń, M. i Świecka, B. (2018) „Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 19–31. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.2.