Kasprzak-Czelej, A. (2018) „Metale szlachetne jako klasa aktywów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 52–61. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.5.