Klonowska, A. (2018) „Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 73–82. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.7.