Kowalska, I. (2018) „Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 83–94. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.8.