Kozera, A. (2018) „Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 95–106. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.9.