Łukasik, G. i Błach, J. (2018) „POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 107–121. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.10.