Marcysiak, A. i Marcysiak, A. (2018) „Efektywność wykorzystania zasobów w różnych typach gospodarstwach ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 122–131. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.11.