Oliński, M. i Szamrowski, P. (2018) „Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 155–172. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.14.