Pawlonka, T. i Bereżnicka, J. (2018) „Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 199–210. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.17.