Pawłowski, M. (2018) „Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 211–222. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.18.