Siedlecka, A. i Kuszneruk, M. (2018) „Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 223–236. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.19.