Siemieniuk, N., Siemieniuk, Łukasz i Siemieniuk, T. (2018) „Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 237–247. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.20.