Strzębicki, D. (2018) „Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 262–271. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.22.