Wasilewski, M. i Bischoff, A. (2018) „Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 286–301. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.24.