Nowacki, R. (2018) „Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (19(68), s. 143–154. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.13.