Augustyn, A., Anders-Morawska, J. i Hereźniak, M. (2018) „Inteligentne zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (20(69), s. 20–36. doi: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.26.