Grębowiec, M. (2018) „Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (20(69), s. 60–71. doi: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.29.