Jakubczak, A. (2018) „Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (20(69), s. 72–82. doi: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.30.