Matracka, P. i Wicka, A. (2018) „Znaczenie sposobu ustalania sumy ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenie (studium przypadku)”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (20(69), s. 98–111. doi: 10.22630/PEFIM.2018.20.69.32.